W niektórych obiektach obligatoryjnie zastosowane być muszą systemy, które w razie konieczności zapewnią bezpieczeństwo oraz sprawną ewakuację osobom zgromadzonym w danym budynku. Przykładem obiektów, w których stosowane muszą być chociażby systemy ochrony pożarowej są wszelkiego typu obiekty użyteczności publicznej, galerie handlowe, hotele, urzędy, placówki oświatowe oraz coraz częściej zakłady pracy.

Integracja systemu ochrony pożarowej

systemy oświetlenia awaryjnego LEDOprócz central pożarowych, czujek czy sygnalizatorów w miejscach tych należy również zastosować systemy oświetlenia awaryjnego LED. Odgrywają one bardzo ważną rolę w sprawnej ewakuacji osób zgromadzonych na terenie danego budynku. Ich zadaniem jest prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz wyjść. Oświetlenie awaryjne jest szczególnie istotne po zaniku napięcia zasilania głównego oświetlenia. Do podstawowych elementów tych instalacji zaliczyć można przede wszystkim oprawy. Ich najważniejszymi parametrami są między innymi: napięcie zasilania, klasa ochronności, stopień szczelności obudowy, rodzaj źródła światła czy wymiary. Każdy system oświetlenia awaryjnego powinien posiadać stosowne dokumenty wydane przez jednostkę akredytowaną. Tylko w ten sposób użytkownik ma pewność,  że zastosowany system będzie funkcjonował poprawnie w momencie zagrożenia. Oprócz tego bardzo dużą rolę odgrywa rozmieszczenie elementów na terenie obiektu oraz ich integracja.

Właśnie dlatego zarządcy czy właściciele obiektów, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie właściwej ochrony często zlecają projektowanie tych systemów firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie kompetencje, uprawnienia oraz umiejętności. Po wykonaniu instalacji każdy system musi przejść odbiór rzeczoznawcy lub przedstawiciela straży pożarnej. W związku z tym wszelkie uchybienia powodują automatyczne zastrzeżenia co do projektu i jego wykonania.