Co jakiś czas słyszymy informacje o pożarach na wysypiskach śmieci. Ze względu na dużą ilość łatwopalnych materiałów, substancji i cieczy, składowiska są szczególnie zagrożone pożarem. Dlatego nowe przepisy nakładają na ich właścicieli obowiązek wykonania na własny koszt, operatu przeciwpożarowego, zawierającego informacje o zabezpieczeniach przeciwogniowych.

U kogo wykonać operat ppoż?

operat przeciwpożarowySkładowiska odpadów, budynki, w których są segregowane i przetwarzane, muszą spełniać wysokie normy ochrony przeciwogniowej. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak w krótkim czasie dostosować swoją działalność do wyśrubowanych norm. Operat przeciwpożarowy jest dokumentem niezbędnym, by firma o tym profilu mogła dalej funkcjonować. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, obiektom kubaturowym oraz otoczeniu składowisk i sortowni, wymaga zabezpieczenia ppoż. Operat daje odpowiedź na najważniejsze pytania, dotyczące bezpieczeństwa w obrębie wysypisk i przetwórni odpadów. Musi wskazywać, czy w razie pożaru, istnieją możliwości szybkiego reagowania. Wykazuje, czy obiekty budowlane, np. hale, magazyny, zadaszenia, wytrzymają próbę ogniową. Operat ppoż, pokazuje, czy we właściwy sposób wyznaczono drogi ewakuacji, jak zabezpieczyć tereny sąsiednie i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia a na koniec, czy w razie pożaru ekipy ratunkowe są względnie bezpieczne. Operat jest konsultowany i zatwierdzany przez miejskiego bądź powiatowego Komendanta Straży Pożarnej.

W świetle najnowszych przepisów, składowiska odpadów i sortownie śmieci wymagają opracowania indywidualnego operatu przeciwpożarowego. Bez zatwierdzenia tego dokumentu przez Komendanta (powiatowego lub miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, przedsiębiorstwa mogą spotkać się z utrudnieniami w funkcjonowaniu.