Przez wiele lat, miałem oko na pusty teren niemal w samym centrum miasta. Teren ten należał do gminy, jednak jej władze nie miały planu, jak go zagospodarować, ani nie chciały go odsprzedać. Dopiero w zeszłym roku, grunt został wystawiony na sprzedaż.

Musiałem zrobić przewiert

przewiertyMiałem dużo szczęścia, że udało mi się go kupić, bo było wielu chętnych. Planowałem postawić w tym miejscu budynek usługowy, z lokalami na wynajem. Pojawił się jednak pewien problem, kiedy chciałem doprowadzić wszystkie media do działki. Okazało się, że poprowadzenie rurociągu będzie trudniejsze, niż wszyscy zakładali, ponieważ w tym miejscu jest rozbudowana sieć rurociągów, oraz przewodów światłowodowych. Jedynym rozwiązaniem okazało się zrobienie przewiertów horyzontalnych. Przewierty są wykonywane przy pomocy specjalnej wiertnicy, która kopie tunel pod istniejącą infrastrukturą. Dzięki temu, nie ma potrzeby rozkopywania ulicy, ani ryzyka, że istniejące już instalacje ulegną uszkodzeniu. Użycie tej metody zmniejsza także koszty i czas trwania wykonania rurociągu. Bez wykopywania dziury na położenie rur, tradycyjną metodą, nie ma potrzeby odtwarzania stanu terenu sprzed wykopu, ani zatrzymywania ruchu ulicznego w czasie prowadzenia prac. Wykopanie tunelu wiertnicą przebiega bardzo szybko, do tego otwór jest bardzo mały – wywierca się go na szerokość wprowadzanej rury. Powstający urobek jest wypłukiwany przez płuczkę bentonitową, której dodatkowym zadaniem jest chłodzenie wiertnicy oraz utwardzenie dna wykopanego kanału.

Metoda przewiertów świetnie sprawdza się na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie pełno jest istniejących już rurociągów i występuje duże natężenie ruchu ulicznego. Można ją też wykorzystać na terenach górzystych, a nawet do wykonania przekopu pod rzekami.