W przedsiębiorstwach szczególnie produkcyjnych zachodzi konieczność mierzenia zużycia mediów takich jak prąd, woda czy ciepło. Na podstawie uzyskanych wyników mogą być bowiem podejmowane decyzje o ewentualnych inwestycjach mających na celu poprawę wydajności czy sprawności. Działania takie pozwalają zaoszczędzić spore środki, które mogą być następnie przeznaczone na rozwój firmy.

Charakterystyka audytów zewnętrznych

audyt energetycznyW przypadku zakładów produkcyjnych na terenie obiektu znajduje się wiele maszyn i linii technologicznych, które posiadają odrębną charakterystykę oraz specyfikę. W związku z tym często wykonywany jest audyt energetyczny, który umożliwia określenie wielu elementów składowych. Przede wszystkim punktem wyjścia jest obecna sytuacja co obrazuje zużycie poszczególnych mediów. Kolejnym elementem jest analiza uzyskanych wyników i zaproponowanie rozwiązań, które mogą polepszyć obecny stan rzeczy. Warto dodać, że w pierwszej kolejności wykonywane są tak zwane audyty wewnętrzne. Kolejnym krokiem jest wykonanie audytu zewnętrznego, który jak sama nazwa wskazuje jest realizowany przez osoby z niezależnych instytucji czy firm. Wynikiem audytu jest sporządzenie sprawozdania, w którym zawarte są wszystkie wyniki, spostrzeżenia a także zalecenia wraz z przewidywanymi korzyściami. Na podstawie tego planowane mogą być przyszłe inwestycje.

Niektóre audyty potrafią trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Jest to spowodowane wielkością zakładu oraz stopniem skomplikowania zachodzących procesów. W niektórych przypadkach może być bowiem konieczne konsultowanie rozwiązań z załogą danego działu. Bardzo często audytor konsultuje się z technologami, którzy są w stanie przekazać najwięcej informacji na temat zachodzących procesów. Po konsultacjach oceniany jest stopień wykonalności na danych etapach.