Psychologia jest jedną z dziedzin nauk humanistycznych, nad którą bez przerwy prowadzone są badania. Badania te dążą do poznania ludzkiej psychiki, a także tego, co kieruje zachowaniem człowieka. Dzięki temu możemy również tworzyć nowe modele terapeutyczne, które będą bardziej skuteczne, niż poprzednie. I tak też powstała nowa forma psychoterapii, a wiec ustawienia hellingerowskie.

Nowa forma psychoterapii dla każdego

ustawienia systemowe berta hellingeraUstawienia to to forma psychoterapii grupowej, w której każdy członek aktywnie uczestniczy. Przede wszystkim na początku osoba poddawana terapii w kilku zdaniach nakreśla swoją sytuację. Następnie osoba prowadząca psychoterapię nadaje poszczególnym członkom grupy role osób w naszej rodzinie i rozpoczyna zadawanie trafnych pytań, dzięki którym każdy z członków grupy może bardzo zaangażować się w odgrywaną przez siebie rolę. Ustawienia systemowe Berta Hellingera opierają się na teorii, że wszystkie nasze problemy wynikają z nieprawidłowych, zaburzonych lub też całkowicie zerwanych relacji rodzinnych. Z tej teorii wyciągamy wniosek, iż naprawa więzi rodzinnych może odmienić nasze podejście do wielu spraw i w związku z tym sprawić, że nasze życie całkowicie się odmieni. Jeśli chodzi o pierwsze efekty terapii to zazwyczaj możemy je zauważyć już po dwóch, czy trzech sesjach. Jest to więc zdecydowanie krótszy czas, niż w przypadku standardowej terapii prowadzonej z udziałem psychologa, czy też psychoterapeuty. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób z niej korzysta.

Ustawienia hellingerowskie to jedna z nowocześniejszych form terapii. Dzięki jej skuteczności, a także zaangażowaniu wszystkich członków grupy możemy mieć pewność, że i w naszym przypadku przyniesie ona wiele korzyści. Jeśli chodzi o sam proces terapeutyczny to cieszy się on ogromnym powodzeniem wśród osób, które już skorzystały z takiej formy pomocy.